TO GAP 17.5x26_Tieng anh

Gạch 80×80 thích hợp cho đại sảnh khách sạn