gạch ốp lát catalan

GẠCH ỐP LÁT CATALAN

Gạch Catalan có đắt không?

Nhiều người khuyên tôi nên chọn gạch ốp lát Catalan để sử dụng cho ngôi nhà mình. Vậy tôi xin hỏi chuyên mục mục rằng gạch Catalan có đắt không? Và tôi thuộc mệnh Kim nên chọn màu sắc gạch như thế nào …