Gạch Keraben

Giới thiệu keraben group

Giới thiệu Keraben Việt Nam

Giới thiệu Keraben Việt Nam Tâp đoàn Keraben được thành lập vào năm 1975 tại Tây Ban Nha như một công ty tư nhân chuyên sản xuất các loại gạch men và gạch bóng kiếng (thạch anh). Với tầm nhìn vươn ra …